Γιατί μου ταιριάζει το Coaching

Το coaching με τα εργαλεία και τις τεχνικές του:

 • εστιάζει στο παρόν των ανθρώπων, στο εδώ και τώρα,
 • προσδιορίζει με ακρίβεια τον στόχο και τον σκοπό,
 • σχεδιάζει τη στρατηγική υλοποίησης του στόχου,
 • αναζητά λύσεις στα προβλήματα και τις δυσκολίες,
 • διευρύνει τις επιλογές των ανθρώπων, αναδεικνύοντας πολλές όψεις, πολλές λύσεις του προβλήματος,
 • είναι αποτελεσματικό διότι στοχεύει ακριβώς στην εξεύρεση ενδεχόμενων και πιθανών λύσεων,
 • καταγράφει τις άμεσες ενέργειες των ανθρώπων και οργανώνει καλύτερα το μέλλον,
 • ελέγχει την υλοποίηση των ενεργειών και αναπροσαρμόζει τα βήματα,
 • είναι πρακτικό και μεθοδικό,
 • είναι ασφαλές όταν ασκείται από πιστοποιημένους επαγγελματίες,
 • είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες, τις προσδοκίες, τις επιθυμίες και την προσωπικότητα του coachee,
 • απαιτεί λιγότερο χρόνο από άλλες μεθόδους και προσεγγίσεις που διαρκούν χρόνια,
 • δεν εμπεριέχει εξάρτηση και καθοδήγηση,
 • είναι οικονομικότερο,

 • διασφαλίζει ένα απόλυτα εμπιστευτικό, δεοντολογικό και ηθικό πλαίσιο συνεργασίας,
 • στον πυρήνα του εμπεριέχει βαθιά, ειλικρινή επικοινωνία και κατανόηση,
 • παρακινεί σε αλλαγές στην οπτική των ανθρώπων, στις σκέψεις, στη διαχείριση των συναισθημάτων και στις πράξεις τους,
 • εκπαιδεύει, μαθαίνει στους ανθρώπους να διαχειρίζονται καλύτερα τα θέματα τους, να τροποποιούν τις συνθήκες ζωής τους,
 • εντοπίζει περιοριστικές, δυσλειτουργικές πεποιθήσεις, βαρίδια που παγιδεύουν, κρατούν πίσω, περιορίζουν σε στενά όρια,
 • αποτελεί αξιόπιστο εργαλείο αυτογνωσίας, αυτοβελτίωσης με στόχο την εξέλιξη και ανάπτυξη των ανθρώπων,
 • δεν παρεμβαίνει, απαιτεί συναίνεση και συνεργασία,
 • δεν αντιμετωπίζει τους ανθρώπους ως ασθενείς ή θεραπευόμενους,
 • σέβεται την ελευθερία, τον χώρο, τα όρια, τη βούληση, τις αξίες, τη μοναδικότητα, τη διαφορετικότητα του ατόμου,
 • ο άνθρωπος επανασυνδέεται με τον εαυτό του και τις αξίες του,
 • ο άνθρωπος αξιοποιεί κάθε ικανότητα, δυνατότητα, την δυναμική του για να πετύχει τους στόχους του, να εκτιμήσει τον εαυτό του, να τον αποδεχθεί και να τον αγαπήσει.