Εστίαση στο παρόν και το μέλλον

«Αργά ή γρήγορα θα πρέπει να εγκαταλείψουμε τις ελπίδες μας για ένα καλύτερο παρελθόν», Irvin D. Yalom.
Η σχέση coaching επικεντρώνεται σε όσα συμβαίνουν στο παρόν του coachee και προσανατολίζεται στις προσδοκίες του για το μέλλον.

Ο τρόπος που δρα και ενεργεί κάποιος μπορεί να επηρεαστεί μόνο από παράγοντες που επενεργούν κατά το παρόν. Μόνο διαδικασίες ενεργές στο παρόν θεωρούνται αιτίες γεγονότων.

Μέσα από την διαδικασία, o coachee επιστρέφει στο παρελθόν για να αναγνωρίσει τις επιτυχίες του και τα επιτεύγματα του. Για να δει τι πήγε καλά ή τι δεν πήγε καλά και δεν έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα σήμερα.
Αναγνωρίζει σκέψεις, συναισθήματα για γεγονότα και βιώματα, έρχεται σε επαφή με τις εμπειρίες και τους τρόπους δράσης του οι οποίοι ενδεχομένως επηρεάζουν το παρόν του.

Κρατάει τα μαθήματα από το παρελθόν και εστιάζει στο «εδώ και τώρα», σε αυτό που ζει σήμερα.

Και προσανατολίζεται στο μέλλον του σχεδιάζοντας αλλαγές, νέες τακτικές και νέες στρατηγικές που θα του φέρουν αποτελέσματα.