Τι είναι Coaching

Η αλλαγή τρόπου σκέψης, στάσης και συμπεριφοράς των ανθρώπων μπορεί να επιτευχθεί μέσω του Coaching (στοχοθέτηση). Μέσα από τη διαδικασία δίνεται η ευκαιρία στο άτομο να εξερευνήσει, να ανακαλύψει και να αποσαφηνίσει τους τρόπους που θα του παράσχουν μια ζωή πιο ικανοποιητική και δημιουργική.

Το coaching μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σχεδιασμό και προγραμματισμό δράσεων προς όφελος του συμβουλευομένου, αφού πρώτα έχουν αποσαφηνιστεί οι επιθυμητοί για εκείνον στόχοι.

Ο συμβουλευόμενος (coachee) απευθύνεται στο σύμβουλο (coach) για βοήθεια, υποστήριξη, ενδυνάμωση, παρακίνηση.

• Επιθυμεί να πετύχει στόχους στην προσωπική, οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική του ζωή και να φέρει αποτελέσματα που τον ικανοποιούν, καλύπτουν τις ανάγκες του και τον κάνουν ευτυχισμένο.
• Ψάχνει τους βέλτιστους τρόπους για να κινηθεί άμεσα.
• Διερευνά τους τρόπους για να διευκολυνθεί, να ξεμπλοκάρει, να κινητοποιηθεί.
• Εντοπίζει τα εμπόδια και τις δυσκολίες που τον κρατούν στάσιμο ή μπερδεμένο.
• Εξαλείφει περιορισμούς, φόβους και προκαταλήψεις.
• Αναπτύσσει ισχυρή αυτοπεποίθηση.
• Οργανώνει, προγραμματίζει και υλοποιεί στρατηγικές ενεργειών υλοποίησης των στόχων.
Ο coach αξιοποιεί τη γνώση και την εμπειρία του, κάθε μέσο που διαθέτει προκειμένου να υπάρχει επιτυχία στη συνεργασία αυτή.

Η σχέση coaching δεν έχει ως άξονα μια αυστηρή, άκαμπτη και ψυχρή συνεργασία για να υπάρχει αποτέλεσμα. Γιατί πάνω από οποιαδήποτε επαγγελματική σχέση, βρίσκεται η ανθρώπινη σχέση.

Και ο άνθρωπος που έχει μπροστά του ο coach, πιθανά βιώνει ανησυχία, στρες, αγωνία, φόβο, λύπη, κενό. Ενδεχομένως και αδυναμία ή ανημποριά να λάβει αποφάσεις, να προχωρήσει σε δράσεις και ενέργειες.

Εντούτοις, βρίσκει το θάρρος και τη δύναμη να απευθυνθεί στον ειδικό που θα τον ακούσει προσεκτικά, θα τον κατανοήσει, θα τον συναισθανθεί, θα επικοινωνήσει βαθιά μαζί του, εμπιστευτικά. Θα συνδεθεί μαζί του, δίχως επίκριση και κρίση για το τι είναι σωστό, πρέπον, κ.ά.

Και ο coach με τη σειρά του μέσα από κατάλληλες ερωτήσεις και εποικοδομητική συζήτηση θα αντιληφθεί που βρίσκεται ο άνθρωπος στο παρόν, που θέλει να φθάσει, τι προσδοκά, τι επιθυμεί να καταφέρει και πώς επιθυμεί να νιώθει.

Τι είναι αυτό που τελικά θα δώσει νόημα και αξία στους στόχους που θέτει και πετυχαίνει. Τι είναι αυτό που τον ολοκληρώνει σαν άνθρωπο.