Φιλοσοφία του Coaching

Το coaching είναι στάση ζωής

Ο τρόπος που ο άνθρωπος βλέπει και αξιολογεί άλλα άτομα, ομάδες, γεγονότα, εμπειρίες, ζητήματα.

Οι σκέψεις και τα συναισθήματα του, μια γενική αίσθηση που καθοδηγεί τις επιλογές και τις αποφάσεις του για δράση.

Ο τρόπος που αντιλαμβάνεται αφηρημένες έννοιες (π.χ. ελευθερία, ιδεολογία), σύμβολα καθώς και φυσικά φαινόμενα που τον ευαισθητοποιούν.

Όλα τα παραπάνω σταχυολογούν τη στάση ζωής του.

Η στάση που διαμορφώνει ο άνθρωπος παίζει μεγάλο ρόλο στην προσαρμογή της συμπεριφορά του όταν συνδιαλλάσσεται µε τον συνάνθρωπο, µε την οικογένεια του, µε το χώρο εργασίας και γενικά µε όλους τους φορείς της κοινωνίας.

Ο άνθρωπος προσαρμόζεται για να αναπτύξει σχέσεις επικοινωνίας, αμοιβαιότητας, συμπάθειας ή δυσαρέσκειας.

Η στάση γενικά απαντά στις ερωτήσεις:

«Ποια είναι η θέση μου για κάποιο θέμα, πώς νιώθω γι΄ αυτό»,

«Ποια η τοποθέτηση μου απέναντι σε κάποιους»,

«Τι αίσθηση έχω για ένα γεγονός»,

«Ποια είναι η γνώμη μου για κάτι ή κάποιον».

Εκπαιδευόμαστε τη μεθοδολογία του coaching και μαθαίνουμε να:

• διαμορφώνουμε μια στάση ζωής που μας εξελίσσει, μας αναπτύσσει, μας τιμά και μας αντιπροσωπεύει.

• διαμορφώνουμε μια στάση που οδηγεί σε ποιοτικές συμπεριφορές που φέρνουν αποτελέσματα, δημιουργούν σχέσεις βαθιά επικοινωνίας και λειτουργικών σχέσεων.

• ενισχύουμε τις ικανότητες και τη δυναμική μας. Μια στάση ζωής που παρακινεί σε δράσεις και ενέργειες, επιτυγχάνει στόχους ζωής.

• σκεφτόμαστε σφαιρικά και αντικειμενικά,

• αξιολογούμε εκ νέου ανθρώπους, γεγονότα, πράγματα, και εμπειρίες.

• διαχειριζόμαστε καλύτερα τα συναισθήματα μας.

• διατηρούμε μια σταθερή στάση ζωής σε τροχιά υψηλής λειτουργικότητας.

Αποκτούμε και διατηρούμε μια επιθυμητή στάση ζωής που δεν θα δημιουργεί τύψεις, ενοχές και συναισθήματα αποτυχίας αλλά θα μας ικανοποιεί και θα μας ολοκληρώνει.

Το coaching είναι εμπειρία

Ο άνθρωπος που κάνει συνεδρίες coaching αποκτά την εμπειρία του «πώς θα τα καταφέρει».

Τη γνώση και την ικανότητα να χειρίζεται καταστάσεις, να υλοποιεί στρατηγικές, να σκέφτεται και να δρα με τρόπο αποδοτικό και αποτελεσματικό. Να επιτυγχάνει στόχους ζωής.

Αλλά και η συνεδρία coaching είναι αυτή καθ’ αυτή μια σπουδαία εμπειρία. Μια άμεση και συνειδητή εμπειρία, ένα πολύτιμο ταξίδι που απαιτεί συνέπεια, πίστη και δέσμευση στον σκοπό του συμβουλευμένου.

Το coaching είναι θετικότητα

Ο άνθρωπος έρχεται σε επαφή με τη λειτουργική, θετική φύση του.

Όχι απλοϊκά και επιφανειακά. Δεν μπαίνει σε μια «ροζ» φούσκα, δεν απαλλάσσεται, δεν αποφεύγει τις δυσκολίες.

Ενδυναμώνει, υποστηρίζεται και βοηθιέται από τον σύμβουλο για να υιοθετήσει νέες πρακτικές, μια στάση ζωής που θα του ταιριάζει και που θα τον οδηγεί σε επιθυμητά αποτελέσματα.

Και αυτή την στάση καλείται να την διατηρήσει ανεξάρτητα από το αν κερδίζει ή χάνει, ανεξάρτητα από τα «πάνω» και τα «κάτω».

Αυτό είναι απόλυτα θετικό και ανακουφιστικό γιατί η επιθυμητή στάση ζωής του ανθρώπου συμφωνεί με τον τρόπο που δρα και ενεργεί.