Ατομικές συνεδρίες

Παλαιότερα, ο άνθρωπος που αντιμετώπιζε έναν προβληματισμό ή ένα ζήτημα επισκεπτόταν ειδικό επαγγελματία, το παρουσίαζε και περίμενε την επιστημονική του βοήθεια για να του το λύσει.
Σήμερα σύμφωνα με τη νεότερη θεώρηση, ο άνθρωπος:

• επισκέπτεται τον ειδικό πριν του παρουσιαστεί το πρόβλημα, για «προληπτικούς» λόγους. Έτσι δεν περιμένει να δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα για να δει πως θα το λύσει, αλλά κάνει ότι χρειάζεται για να προλάβει τυχόν προβλήματα ή τις δυσμενέστερες συνέπειες μιας δύσκολης κατάστασης,
• ενημερώνεται εγκαίρως από τον επαγγελματία για το πώς θα αντιμετωπίσει τα ζητήματα που τον απασχολούν πριν γίνουν προβλήματα,
• επισκέπτεται τον ειδικό χωρίς να αισθάνεται προβληματικός αλλά για να αποκτήσει υψηλότερη λειτουργικότητα στις αντιδράσεις του.

Με ατομικές συνεδρίες coaching και συμβουλευτικής, οι άνθρωποι ενδυναμώνονται και βρίσκουν λύσεις, δρουν αποφασιστικά και πετυχαίνουν τους στόχους ζωής που θέτουν.

Αποκτούν υψηλή λειτουργικότητα, προσαρμοστικότητα και ανθεκτικότητα.

Μαθαίνουν πως να διαχειρίζονται τα ζητήματα που τους απασχολούν και να λαμβάνουν αποφάσεις.

Στη συνέχεια, μπορούν μόνοι τους να διευθετούν αποτελεσματικά τα θέματα ζωής τους, χωρίς εξαρτήσεις. Με αυτάρκεια, αυτονομία, ανεξαρτησία, αυθυπαρξία.

Σε τομείς ζωής που είναι σημαντικοί και έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για εκείνους.