Ατομική συμβουλευτική γονέων

Η εταιρεία συμβουλευτικής ψυχικής υγείας “Consulting Coaching and Support” παρέχει υπηρεσίες coaching και συμβουλευτικής σε γονείς, κηδεμόνες, φροντιστές παιδιών.

Η σύμβουλος δέχεται τους ενήλικες είτε σε ατομικές είτε σε ομαδικές συνεδρίες, προκειμένου να βοηθήσει σε συγκεκριμένα προβλήματα που σχετίζονται με θέματα των γονέων, των παιδιών, των σχέσεων, της επικοινωνίας, των συμπεριφορών στο οικογενειακό, κοινωνικό και σχολικό περιβάλλον.

Ειδικότερα, αναφερόμαστε σε:

• Γονεϊκό ρόλο.

π.χ. καθοδήγηση γονέων σε θέματα που σχετίζονται με τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών, ενδυνάμωση των παιδιών και ενίσχυση αυτοεκτίμησης, όρια, πειθαρχία, δυσκολίες στην εφηβεία, απόδοση στο σχολείο, σχολικές εξετάσεις, αντιμετώπιση εκφοβισμού στο σχολικό περιβάλλον, κ.ά

• Οικογενειακές σχέσεις.
π.χ. συγκρούσεις στην οικογένεια, επικοινωνία, έντονες αντιδράσεις και ανεπιθύμητες συμπεριφορές από τα μέλη της οικογένειας, κ.ά.

• Ευαίσθητα θέματα.
π.χ. διαζύγιο, απόλυση, ανεργία, οικονομικές δυσκολίες, φροντίδα ηλικιωμένων μελών, κ.ά.