Βιογραφικό

Η Δώρα Κάχρου είναι πιστοποιημένη Coach από τον “Association for Coaching” (UK), με εξειδίκευση στο  Life Coaching.

Είναι πιστοποιημένη Practitioner of Neuro Linguistic Programming (NLP) και NLP Coach.

Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες (consulting, counselling) ψυχικής υγείας.

Σπουδές σχετικές με το coaching, το consulting, το counselling:

  • πιστοποιημένη επιμόρφωση: «Life Coaching» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
  • πιστοποιημένη επιμόρφωση: «Certificate in Coaching, AC Accredited» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
  • πιστοποίηση NLP Coach και «Practitioner of Neuro-Linguistic-Programming» NLP UNIVERSITY, Santa Cruz-California USA,
  • εξειδικευμένη επιμόρφωση: «Διαπαιδαγώγηση Παιδιών Σχολικής Ηλικίας» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
  • πιστοποιημένη επιμόρφωση: «Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού Εφήβων και Ενηλίκων» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Κατέχει Δίπλωμα «Πολιτικού Μηχανικού» Δ.Π.Θ. και Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» Ε.Μ.Π. Διένυσε επιτυχή επαγγελματική πορεία ως ελεύθερος επαγγελματίας, με δικό της τεχνικό γραφείο.

Το 2017, υποκινούμενη από εσωτερικές αναζητήσεις και προσωπικές αλλαγές ξεκίνησε να εκπαιδεύεται και να καταρτίζεται σχετικά με το coaching, το NLP και την συμβουλευτική.

Μέσω μιας δημιουργικής πορείας εξέλιξης -με άξονα την αγάπη και την προσφορά στον συνάνθρωπο- αποφάσισε να προχωρήσει σε αλλαγή επαγγελματικού περιβάλλοντος.

Ίδρυσε την εταιρεία «Consulting, Coaching & Support» με αντικείμενο τις συμβουλευτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

Σήμερα διαθέτει σπουδαία εμπειρία και πολλές ώρες αποτελεσματικών ατομικών και ομαδικών συνεδριών με ανθρώπους που αναζητούν προσωπική εξέλιξη και ανάπτυξη, ψυχo-πνευματική ενδυνάμωση και υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα της ζωής τους.