Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Career Guidance) ή Επαγγελματική καθοδήγηση

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Career Guidance) περιλαμβάνει παρεμβάσεις, στρατηγικές και τεχνικές για την παροχή βοήθειας σε θέματα επαγγελματικής ανάπτυξης και επιλογής.

Ο Σύμβουλος, συνοπτικά, υποστηρίζει το άτομο να αποκτήσει γνώσεις σχετικά με:

• τον εαυτό του (αυτογνωσία),
• την αγορά εργασίας,
• τον ρόλο του ελεύθερου χρόνου στη ζωή του,
• την πληροφόρηση για επαγγέλματα και σπουδές,
• τη λήψη ορθών αποφάσεων.
Τι προσφέρει;

Ένα πρόγραμμα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού έχει ως στόχο να βοηθήσει στη λήψη εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων και το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας.

Ειδικότερα, θα μπορέσεις:

• να πληροφορηθείς για τις σπουδές, τα επαγγέλματα και την αγορά εργασίας.
• να μάθεις να αναζητάς, να επεξεργάζεσαι και να αξιολογείς πληροφορίες, καθώς και να διερευνάς εναλλακτικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διεξόδους.
• να αποκτήσεις πληρέστερη γνώση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς σου, των ενδιαφερόντων σου, των ικανοτήτων-δεξιοτήτων και των αξιών σου.
• να λάβεις την απόφαση που σου ταιριάζουν καλύτερα σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχεις συγκεντρώσει για εσένα, για τις σπουδές και τα επαγγέλματα που σε ενδιαφέρουν.
• να βοηθηθείς στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου αν είσαι υποψήφιος/α για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
• να καταρτίσεις το ατομικό σου σχέδιο δράσης ώστε να ενταχθείς στην αγορά εργασίας ή να επαναπροσδιορίσεις την επαγγελματική σου πορεία σύμφωνα με τις προσωπικές σου ανάγκες και τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς εργασίας.