Συχνές Ερωτήσεις

Πού γίνεται η συνεδρία Coaching

Οι ατομικές και ομαδικές συνεδρίες πραγματοποιούνται είτε με φυσική παρουσία στον επαγγελματικό μου χώρο ή/και διαδικτυακά από απόσταση.
Συνεδρίες group coaching, σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα μπορούν να πραγματοποιηθούν και σε άλλους χώρους.
Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται από κοινού ένα απόλυτα ασφαλές, προστατευμένο και εμπιστευτικό πλαίσιο συνεργασίας.

Πόση ώρα διαρκεί η ατομική συνεδρία

Η ατομική συνεδρία coaching έχει διάρκεια 60 λεπτά.

Συχνότητα συνεδριών

Η ατομική συνεδρία πραγματοποιείται συνήθως μία φορά την εβδομάδα.
Σε μέρα και ώρα που έχει προκαθοριστεί προκειμένου να υπάρχει δομή και ένα σταθερό υποστηρικτικό πλαίσιο για τη διαδικασία.

Πόσο καιρό θα διαρκέσουν οι συνεδρίες

Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας, κάθε φορά, αξιολογείται η εξέλιξη και τα αποτελέσματα της διαδικασίας και ανάλογα αναπροσαρμόζεται η πορεία και ο αριθμός των συνεδριών.
Η συνεργασία είναι δυναμική και εξατομικευμένη. Κάθε περίπτωση είναι μοναδική, κάθε άνθρωπος έχει τους προσωπικούς του ρυθμούς επεξεργασίας και εξέλιξης σε σχέση με τα θέματα που θέλει να επιλύσει.

Coaching και Ψυχοθεραπεία

Το coaching:
• δεν απευθύνεται σε άτομα με διαγνωσμένες ψυχικές διαταραχές, ψυχαναγκαστικές σκέψεις και ιδέες, εξαρτητικές συμπεριφορές, σύνδρομα, ψυχικά τραύματα, τραυματικές εμπειρίες κ.ά.,
• δεν αποτελεί θεραπευτική προσέγγιση ή παρέμβαση,
• δεν κάνει διαγνώσεις,
• δεν υποκαθιστά ιατρικές πρακτικές, δεν συνταγογραφεί φάρμακα, δεν τροποποιεί φαρμακευτικές αγωγές.

Το coaching αποτελεί μια μεθοδολογική πρακτική ψυχοκοινωνικής μέριμνας.
Η διαδικασία και η σχέση coaching επικεντρώνεται στο παρόν και το μέλλον του υγιή, φυσιολογικού ανθρώπου που αναζητά λύσεις στους προβληματισμούς του και τις ανησυχίες του.
Εστιάζει στις ικανότητες, δεξιότητες και τη δυναμική της ανθρώπινης φύσης, στη λειτουργική πλευρά του ατόμου. Αξιοποιεί τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τα βιώματα του για να άρει τα εμπόδια και τους ανασταλτικούς παράγοντες που τον ακινητοποιούν και τον δυσκολεύουν.
Προσανατολίζεται στα επιθυμητά αποτελέσματα και τις προσδοκίες των στόχων ζωής που θέτει το άτομο.
Σκοπεύει στην «καλύτερη» εκδοχή εαυτού του.
Είναι άμεσο, ιδιαίτερα υποστηρικτικό, βοηθητικό και εμψυχωτικό.
Είναι εξαιρετικά αποδοτικό και οικονομικότερο διότι έχει περιορισμένη διάρκεια.

Πώς επικοινωνώ μαζί σας

Επικοινωνείτε μαζί μας για πληροφορίες σχετικά με τις ατομικές και ομαδικές συνεδρίες coaching και συμβουλευτικής, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τα σεμινάρια του “Consulting Coaching and Support”.
Επικοινωνείτε μαζί μας και δηλώνετε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή και συνεργασία.