Το Modeling είναι η βάση του NLP

Ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε και αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο γύρω μας επηρεάζει το πώς νιώθουμε και πως συμπεριφερόμαστε. Διαμορφώνει και καθοδηγεί τα κίνητρα μας.

Υπάρχουν φορές ωστόσο, που αναρωτιόμαστε αν θα μπορούσαμε να σκεφτόμαστε διαφορετικά για γεγονότα και ανθρώπους, να αισθανόμαστε διαφορετικά για εμπειρίες και βιώματα, να συμπεριφερόμαστε με άλλο τρόπο. Περισσότερο παραγωγικά και αποτελεσματικά.

Και παρατηρούμε γύρω μας ανθρώπους με τους οποίους ερχόμαστε σε επαφή, ενδεχομένως τους θαυμάζουμε, εκτιμούμε αυτά που καταφέρνουν.

Πιθανά επιθυμούμε να αποκτήσουμε στοιχεία, ιδιότητες τους ή/και να υιοθετήσουμε τις στρατηγικές τους, να τις αναπαράγουμε και να έχουμε και εμείς τα ίδια αποτελέσματα.

Όλα ξεκινούν από τα κίνητρα, το «γιατί». Συνειδητοποιούμε τι θέλουμε να καταφέρουμε και για ποιους λόγους.

Αν τα κίνητρα μας πηγάζουν από την επιθυμία μας ν’ αλλάξουμε, τις υψηλές προσδοκίες για να τα καταφέρουμε, να αποκτήσουμε άλλες στρατηγικές και συμπεριφορές, η μεθοδολογία του NLP έχει λύσεις για το πώς θα τα καταφέρουμε.

Το Modeling είναι ο μηχανισμός μέσω του οποίου οι άνθρωποι παρουσιάζουν αλλαγές στη συμπεριφορά τους ως αποτέλεσμα της παρατήρησης της δράσης των άλλων.

Η μάθηση μέσω παρατήρησης (Observational Learning) είναι η οικονομικότερη μορφή μάθησης, απαιτεί συνήθως πολύ λιγότερο χρόνο από άλλες μορφές μάθησης. Η δύναμη του παραδείγματος, άλλωστε, θεωρούνταν πάντοτε πολύ πιο αποτελεσματική από κάθε διδασκαλία.

Το μεγαλύτερο μέρος της συμπεριφοράς των ανθρώπων μαθαίνεται. Δεν είναι αναγκαίο να εκτελέσει το ίδιο το άτομο την πράξη και να αποκτήσει την εμπειρία των συνεπειών της.

Κάθε αλλαγή συμπεριφοράς συντελείται μέσω παρατήρησης και «μίμησης» προτύπων. Σ’ αυτή την περίπτωση ο NLP Coach επιλέγει προσεκτικά το πρότυπο (μοντέλο) προς μίμηση όταν κρίνει ότι κάποιο σημείο της συμπεριφοράς του ατόμου χρήζει βελτίωσης. Μπορεί να χρησιμοποιήσει πρότυπα μέσα από το χώρο της τέχνης, της διανόησης, της επιστήμης, της δημόσιας ζωής, αλλά ακόμα κι από την καθημερινή ζωή από τον εμπειρικό κόσμο του ατόμου.

Ο Σύμβουλος παροτρύνει το άτομο να μιμηθεί την επιθυμητή συμπεριφορά στις πραγματικές του συνθήκες και να την επαναλάβει όσες φορές κρίνεται απαραίτητο μέχρι να σταθεροποιηθεί. Συνήθως με την κατάλληλη ενίσχυση και ενθάρρυνση η επιθυμητή συμπεριφορά επιδεικνυόμενη από το πρότυπο υιοθετείται αποτελεσματικά.