Που εφαρμόζεται το NLP

Εφαρμόζουμε αρχές, θεωρίες και τεχνικές του NLP είτε στο Coaching είτε στην Συμβουλευτική.

Βοηθάμε και υποστηρίζουμε τα άτομα ώστε να είναι σε θέση να:

• διερευνούν το πρόβλημα τους,
• αποσαφηνίζουν ενδιαφέροντα και προσδοκίες,
• διαμορφώνουν προσωπικές και επαγγελματικές προτιμήσεις,
• παίρνουν αποφάσεις,
• αναγνωρίζουν τις βασικές πτυχές της ζωής τους,
• αναπτύσσουν προσαρμοστικότητα και ευελιξία στις μεταβαλλόμενες συνθήκες,
• εντοπίζουν και να εξασκούν υπάρχουσες δεξιότητες,
• αποκτούν νέες δεξιότητες,
• επιτυγχάνουν τους στόχους τους και να έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα,
• αυτορυθμίζονται,
• τροποποιούν, να αλλάζουν, να μαθαίνουν νέες στρατηγικές σκέψης, συναισθήματος, συμπεριφοράς.

Για αυτογνωσία, αυτοαντίληψη, αυτοβοήθεια, αυτοβελτίωση, υψηλή αυτό-αποτελεσματικότητα τόσο στην προσωπική ζωή, όσο και την κοινωνική, την εργασία/ καριέρα.

Η μεθοδολογία NLP μπορεί επίσης να αποτελέσει μια σημαντική θεωρητική βάση σε επιμορφωτικά προγράμματα και προγράμματα εκπαίδευσης για επίτευξη στόχων, παραγωγικών στρατηγικών και επικοινωνίας, σε εφαρμογές στις νέες τεχνολογίες, κ.ά.