Σε ποιους απευθύνεται το NLP

Απευθύνεται σε κάθε φυσιολογικό (μέσο) άνθρωπο που ενδιαφέρεται για την σωματική και ψυχο-πνευματική του υγεία.

Το NLP μεριμνά τόσο για την πρόληψη όσο και την προαγωγή της ευημερίας (wellbeing) του ανθρώπου που θέλει να διαμορφώσει έναν πιο υγιή τρόπο σκέψης, στάσης απέναντι στα πράγματα.

Ενδεικτικά:
• ιδιώτες,
• εταιρείες και επιχειρήσεις,
• επαγγελματίες, στελέχη,
• φορείς, ιδρύματα, εκπαιδευτικά κέντρα,
• αθλητές, επιστήμονες, καλλιτέχνες, πολιτικοί, εκπαιδευτικοί, φοιτητές,
• γονείς και παιδιά,
• κ.ά.

Όπου υπάρχουν μοναδικοί και ξεχωριστοί άνθρωποι που έχουν αναζητήσεις, ανησυχίες, προβληματισμούς, στόχους.

Άνθρωποι που αναζητούν εφαρμόσιμες και άμεσες πρακτικές και λύσεις, επιθυμούν αλλαγές, θέλουν να πετυχαίνουν στόχους και να έχουν αποτελέσματα.