Οφέλη του Coaching

Τα οφέλη του coaching για κάθε άτομο είναι τόσα πολλά και τόσο διαφορετικά όσο και τα διαφορετικά και μοναδικά άτομα που συμμετέχουν σ’ αυτό.

Άνθρωποι που κάνουν συνεδρίες coaching, δηλώνουν ότι το coaching τους έχει επηρεάσει θετικά στη ζωή τους, βοηθώντας τους να:

 • ορίζουν στόχους και να προχωρούν σε αποτελεσματική δράση για να πετύχουν τους στόχους τους (action),
 • εστιάζουν σε λύσεις, νέες προοπτικές και επιλογές (solution focus),
 • αντιμετωπίζουν προκλήσεις (challenge),
 • αποκτούν επίγνωση και συνειδητότητα (awareness),
 • «χτίζουν» αυτοπεποίθηση (self belief),
 • ελευθερώνονται από ενοχές (blame free),
 • κινητοποιούνται σε δρόμους προσωπικής ανάπτυξης και εξέλιξης,
 • διαχειρίζονται τη συναισθηματική τους κατάσταση,
 • γίνονται πιο ανεξάρτητοι και αυτόνομοι,
 • αποκτούν περισσότερη ικανοποίηση και ισορροπία στη ζωή τους,
 • βελτιώνουν τις σχέσεις και την επικοινωνία τους με τους άλλους,
 • λαμβάνουν αποφάσεις με υπευθυνότητα,
 • αναλαμβάνουν ευθύνες για τις πράξεις και τις επιλογές τους (responsibility),
 • αναλαμβάνουν τον έλεγχο του εαυτού τους και να τον εμπιστεύονται (trust),
 • επασυνδέονται με τον εαυτό τους και τις αξίες τους,
 • αξιοποιούν τη δυναμική τους, κάθε δυνατότητα, κάθε ικανότητα για να εκτιμήσουν τον εαυτό τους, να τον αποδεκτούν, να τον αγαπήσουν.