Ομαδικά Προγράμματα

Τα ομαδικά προγράμματα επαγγελματικής συμβουλευτικής μπορούν να τα παρακολουθήσουν:
• έφηβοι που ενδιαφέρονται να διαχειριστούν με υπευθυνότητα ζητήματα που τους απασχολούν και σχετίζονται είτε με την επαγγελματική τους επιλογή ή/ και με την ανάπτυξη τους σε σχέση με το επάγγελμα,

• γονείς, κηδεμόνες που επιθυμούν να βοηθήσουν και να στηρίξουν τα παιδιά τους στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές.

Το ομαδικό πρόγραμμα είναι εξειδικευμένο, παρέχει εμπειρίες και πρακτικές, έχει ενημερωτικό και πληροφοριακό χαρακτήρα.

Διάρθρωση Γνωστικών Αντικειμένων

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έξι (6) θεματικές ενότητες.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΩΡΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Επαγγελματική συμβουλευτική σε εφήβους 1 1/2h
2. Λήψη επαγγελματικών αποφάσεων 1 1/2h
3. Χαρακτηριστικά εφήβου που σχετίζονται με την εργασία 1 1/2h
4. Επάγγελμα και έφηβος 1 1/2h
5. Εκπαιδευτικό σύστημα και αγορά εργασίας 1 1/2h
6. Προβλήματα εφήβου/ μαθητή 1 1/2h

Κάθε θεματική ενότητα αντιστοιχεί σε μία συνάντηση ανά εβδομάδα.

Στην ομάδα συμμετέχουν από πέντε (5) έως και δώδεκα (12) άτομα.

Οι ομαδικές συνεδρίες πραγματοποιούνται είτε στον επαγγελματικό χώρο του “Consulting Coaching and Support”, είτε σε άλλους χώρους κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος και πρόσκλησης.