Ποιος είναι ο coachee

Το coaching δεν είναι θεραπευτική παρέμβαση, δεν υπάγεται στις ιατρικές πρακτικές. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε ασθενείς, σε άτομα με διαταραχές, σύνδρομα, κ.ά., άτομα που χρήζουν θεραπείας.

Ο συμβουλευόμενος (coachee) του coaching είναι ένας φυσιολογικός μέσος άνθρωπος, με τις φωτεινές και σκοτεινές του πλευρές. Έχει προβληματισμούς, αναζητήσεις, δείχνει ενδιαφέρον για τον εαυτό του, έχει θέληση να μάθει τι του συμβαίνει και πώς θα τα καταφέρει. Ενδεχομένως βιώνει στρες, λύπη, φόβο και αγωνία, διαφορετικές διαθέσεις, ανασφάλειες και αμφιβολίες.

Ο μέσος άνθρωπος στην καθημερινότητα του ή/και σε μια κρίσιμη και σημαντική μεγαλύτερη περίοδο, σε ζητήματα μικρά και μεγάλα χρειάζεται υποστήριξη, κατεύθυνση, ενδυνάμωση, παρακίνηση από coach.

Ο coachee μέσα στη συνεδρία coaching είναι ο «ειδικός» του εαυτού του.

Εκείνος που κατέχει όλες τις απαντήσεις για τον εαυτό του, τις οποίες ψάχνει μεθοδικά και οργανωμένα για να τις φέρει στην επιφάνεια. Να βάλει μια σειρά, να ξεμπλέξει το κουβάρι. Να καταφέρει με βοήθεια να κινηθεί για την επίτευξη των δικών του στόχων.

Είναι εκείνος που ενδιαφέρεται για την υγεία του, τη σωματική, την πνευματική και ψυχική και μεριμνά τόσο για την πρόληψη όσο και για την προαγωγή της ευημερίας (well being) του.