Πόση ώρα διαρκεί η ατομική συνεδρία

Η ατομική συνεδρία coaching έχει διάρκεια 60 λεπτά.