Πόσο καιρό θα διαρκέσουν οι συνεδρίες

Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας, κάθε φορά, αξιολογείται η εξέλιξη και τα αποτελέσματα της διαδικασίας και ανάλογα αναπροσαρμόζεται η πορεία και ο αριθμός των συνεδριών.

Η συνεργασία είναι δυναμική και εξατομικευμένη. Κάθε περίπτωση είναι μοναδική, κάθε άνθρωπος έχει τους προσωπικούς του ρυθμούς επεξεργασίας και εξέλιξης σε σχέση με τα θέματα που θέλει να επιλύσει.