Πού γίνεται η συνεδρία Coaching

Οι ατομικές και ομαδικές συνεδρίες πραγματοποιούνται είτε με φυσική παρουσία στον επαγγελματικό μου χώρο ή/και διαδικτυακά από απόσταση.

Συνεδρίες group coaching, σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα μπορούν να πραγματοποιηθούν και σε άλλους χώρους, κατόπιν πρόσκλησης και ενδιαφέροντος.

Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται από κοινού ένα απόλυτα ασφαλές, προστατευμένο και εμπιστευτικό πλαίσιο συνεργασίας.