Πως επιλέγω NLP Coach

Φροντίζω να επιλέγω επαγγελματία NLP Coach, πιστοποιημένο από εγχώριους και διεθνείς φορείς και οργανισμούς.

Η πιστοποίηση διασφαλίζει:
• την αρτιότητα της εκπαίδευσης του coach,
• την επάρκεια των επαγγελματικών προσόντων του,
• τη γνώση του αυθεντικού NLP,
• το επιστημονικό υπόβαθρο του NLP coach,
• την πιστότητα στην άσκηση και εφαρμογή των αρχών, τεχνικών της μεθοδολογίας του NLP,
• την «ανοιχτότητα» στη μάθηση και την συνεχή κατάρτιση.

Φροντίζω να διαθέτει χαρακτηριστικά, ικανότητες και δεξιότητες που συμβάλλουν στη δημιουργία μιας σχέσης εμπιστοσύνης, κατανόησης, ενσυναίσθησης, συνεργατικότητας.