Πώς επιλέγω τον Coach

Επιλέγω έμπειρο επαγγελματία coach, πιστοποιημένο από εγχώριους και διεθνείς φορείς και οργανισμούς.

Η πιστοποίηση διασφαλίζει:

  • την αρτιότητα της εκπαίδευσης του coach,
  • την επάρκεια των επαγγελματικών προσόντων του,
  • τη γνώση του αυθεντικού coaching,
  • το επιστημονικό υπόβαθρο του coach,
  • την πιστότητα στην άσκηση και εφαρμογή των αρχών και της μεθοδολογίας του coaching,
  • την «ανοιχτότητα» στη μάθηση και την συνεχή κατάρτιση.

Προσέχω να έχει εξειδικεύσεις ως coach (π.χ. Life Coach, NLP Coach, Business Coach, κ.ά.), οι οποίες παρέχονται μέσα από τα προγράμματα που έχει παρακολουθήσει επιτυχώς.

Φροντίζω να διαθέτει χαρακτηριστικά, ικανότητες και δεξιότητες που συμβάλλουν στη δημιουργία μιας σχέσης εμπιστοσύνης, κατανόησης, ενσυναίσθησης, συνεργατικότητας.