Σεμινάρια

Το σεμινάριο είναι μια οργανωμένη συζήτηση ανθρώπων που συμμετέχουν πάνω σε προκαθορισμένο θέμα. Ο προσδιορισμός «οργανωμένη» αφορά τη μορφή που έχουν οι συζητήσεις αυτές.
Οι συμμετέχοντες ανταλλάσσουν απόψεις, συζητούν, αλληλεπιδρούν, αναπτύσσουν διαπροσωπικές σχέσεις. Ακριβώς εκεί έγκειται η δυναμική ενός σεμιναρίου.
Αναπτύσσεται ένα θέμα και φωτίζονται όλες του οι πλευρές, από ξεχωριστούς, διαφορετικούς ανθρώπους με διαφορετικές ανάγκες, προσδοκίες και κίνητρα.

Διαδικασία σεμιναρίων

Συγκεκριμένα στο σεμινάρια ακολουθείται η εξής διαδικασία:
1. Ο εισηγητής coach ή σύμβουλος (consultant) εισάγει το θέμα και το σκοπό του σεμιναρίου.
2. Στην συνέχεια απαντά σε ερωτήσεις, δέχεται κριτική και προτάσεις.
3. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται με όλους τους συμμετέχοντες.
4. Το σεμινάριο κλείνει με μια συνολική συζήτηση σχετικά με το υλικό που παρουσιάστηκε στο σεμινάριο και την εξαγωγή των απαραίτητων συμπερασμάτων.
Ο εισηγητής coach ή σύμβουλος (consultant) καθοδηγεί, συντονίζει και διευκολύνει τη συζήτηση του σεμιναρίου για τα θέματα που απασχολούν και προβληματίζουν.

Θεματολογία Σεμιναρίων

Σεμινάρια με διαφορετική θεματολογία γίνονται σε όλη τη διάρκεια του έτους και ανακοινώνονται για πρόσκληση ενδιαφέροντος και συμμετοχής.

Θέματα που σχετίζονται με την προσωπική, οικογενειακή και επαγγελματική ζωή, θέματα που αφορούν και ενδιαφέρουν όλους.

 • Αυτογνωσία και αυτοαντίληψη, συνιστώσες εαυτού.
 • Νοητική διάσταση εαυτού, νοητικές λειτουργίες, ικανότητες και δεξιότητες (σκέψη, γλώσσα, κ.ά.).
 • Παραγωγικές και επιθυμητές συμπεριφορές.
 • Ενίσχυση αυτό-αποτελεσματικότητας και επίτευξη αποδόσεων.
 • Ανάπτυξη αυτοπεποίθησης.
 • Διαπροσωπικές σχέσεις.
 • Στρες και πιεστικές καταστάσεις.
 • Οικογένεια, ζευγάρι, γονεϊκός ρόλος, σχέσεις, ευαίσθητα θέματα.
 • Σταδιοδρομία, καριέρα και επαγγελματικός προσανατολισμός.
 • Επικοινωνία και ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων.
 • Εξέλιξη και ανάπτυξη του ατόμου μέσω του coaching και της συμβουλευτικής.

Για την καλύτερη ανάπτυξη των θεμάτων και εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων αξιοποιούνται μέθοδοι και τεχνικές:

* NLP/ Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός.

* Emotional Intelligence/  Συναισθηματική Νοημοσύνη

* Appreciative Inquiry/ Καταξιωτική Διερεύνηση.

* Mindfulness/ Ενσυνειδητότητα.