Σήμερα το NLP

Το NLP, πιο ώριμο και δυναμικό, βρίσκεται στην τέταρτη δεκαετία ζωής του. Εμπλουτίζεται με νέες τεχνικές και εξειδικεύεται από επιστήμονες και ερευνητές που ασχολούνται μ’ αυτό, σε διάφορα πρωτόκολλα εφαρμογής.

Συνεργάζεται με φορείς, οργανισμούς, επιστημονικές κοινότητες και συστηματικά αναδιαμορφώνει και επικαιροποιεί το θεωρητικό του πλαίσιο, τις αρχές και πρακτικές του.

Το επιβάλλουν οι νέες έρευνες, οι νέες γνώσεις, οι νέες προσεγγίσεις, μια διαφορετική πραγματικότητα που αναδύεται. Τα ευρήματα των ερευνών στις Νευροεπιστήμες, την Κυβερνητική, την Φυσική- την τελευταία δεκαετία- είναι «επαναστατικά».

Το NLP συμπορεύεται με τις επιστήμες, προσανατολίζει τις τεχνικές και τις πρακτικές του προς αυτή την κατεύθυνση, το μέλλον.

Με την εμπειρία του «ώριμου» και τη φρεσκάδα του σύγχρονου.