Συμβουλευτική Οικογένειας

Το “Consulting Coaching and Support” παρέχει υπηρεσίες coaching και συμβουλευτικής σε ενήλικα άτομα.
Η σύμβουλος δέχεται τους ενήλικες είτε σε ατομικές είτε σε ομαδικές συνεδρίες προκειμένου να βοηθήσει σε προβλήματα που αντιμετωπίζει η οικογένεια, οι γονείς, το ζευγάρι, τα παιδιά, τα μέλη σε ατομικό επίπεδο.
Τα προβλήματα σχετίζονται με θέματα γονέων, παιδιών, σχέσεων, επικοινωνίας, συμπεριφοράς στο οικογενειακό, κοινωνικό και σχολικό περιβάλλον.
• Γονεϊκός ρόλος
Καθοδήγηση γονέων σε θέματα που σχετίζονται με το μεγάλωμα των παιδιών, ενδυνάμωση παιδιού, ενίσχυση αυτοεκτίμησης, όρια, πειθαρχία, εφηβεία, απόδοση στο σχολείο, σχολικές εξετάσεις, εκφοβισμός, κ.ά
• Οικογενειακές σχέσεις
Συγκρούσεις στην οικογένεια, επικοινωνία ζεύγους, έντονες αντιδράσεις και συμπεριφορές, κ.ά.
• Ευαίσθητα θέματα
Διαζύγιο, απόλυση, ανεργία, οικονομικές δυσκολίες, φροντίδα ηλικιωμένων μελών, κ.ά.)