Συμβουλευτική σταδιοδρομίας

Η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας βοηθά συστηματικά και υποστηρίζει ενεργά τους ανθρώπους καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής.
Ειδικότερα, ο Σύμβουλος καθοδηγεί τους εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν προβλήματα μέσα στον εργασιακό τους χώρο ώστε:
• να συνειδητοποιήσουν τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, τα ενδιαφέροντά και τις αξίες τους,
• να λαμβάνουν εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις,
• να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τη σταδιοδρομία τους,
• να επιτυγχάνουν μεγαλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή.
Στόχος είναι η καλύτερη διαχείριση/ επίλυση των εργασιακών θεμάτων που τους προκαλούν στρες, ανησυχία, αγωνία, που παρεμποδίζουν την επαγγελματική τους εξέλιξη και ανάπτυξη, που διαταράσσουν την επαγγελματική τους ικανοποίηση.