Συσχετισμοί του NLP με τις επιστήμες

Ως μεθοδολογία μελετά και διερευνά αρχές, θεωρίες και προσεγγίσεις των επιστημών.

Κωδικοποιεί τρέχουσες ερευνητικές πρακτικές από τη Βιολογία, την Ψυχολογία, τις Νευροεπιστήμες, τη Γλωσσολογία, τα Μαθηματικά, την Πληροφορική, την Φιλοσοφία, κ.ά. , προκειμένου ν΄ ανασύρει απ΄ αυτές ότι είναι σταθερό (συνεπές) και ότι είναι άξιο για να ληφθεί υπόψη.

Με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνεται ενημερώνεται και επικαιροποιείται συνεχώς το θεωρητικό του πλαίσιο, οι αρχές και οι τεχνικές του.

Σκοπός είναι να παράγει συστηματικά τεχνικές και μεθόδους οι οποίες είναι εφαρμόσιμες, άμεσες, κατανοητές και αποτελεσματικές προς όφελος του ανθρώπου.