Συχνότητα συνεδριών

Η ατομική συνεδρία πραγματοποιείται συνήθως μία φορά την εβδομάδα.

Σε μέρα και ώρα που έχει προκαθοριστεί προκειμένου να υπάρχει δομή και ένα σταθερό υποστηρικτικό πλαίσιο για τη διαδικασία.