Τα οφέλη του NLP

Τα οφέλη από την εφαρμογή της μεθοδολογίας NLP καλύπτουν ευρύτατο φάσμα.

• Αύξηση της αυτό-αποτελεσματικότητας και ενεργοποίησης.

• Απόσβεση αναποτελεσματικών, ανεπιθύμητων, αρνητικών συμπεριφορών.

• Απόκτηση «νέων» αποδοτικότερων, παραγωγικών συμπεριφορών. Συμπεριφορές, που το άτομο ενσυνείδητα επιθυμεί και προσδοκά.

• Διαχείριση στρες και πιεστικών καταστάσεων.

• Αλλαγές στον τρόπο σκέψης για υψηλότερη ευελιξία, προσαρμοστικότητα, λειτουργικότητα και ανθεκτικότητα.

• Εξάλειψη περιοριστικών και δυσλειτουργικών πεποιθήσεων.

• Ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων (καινοτομία, δημιουργικότητα, κριτική σκέψη, επίλυση προβλημάτων, λήψη αποφάσεων, κ.ά.),

• Στοχοθέτηση, σχεδιασμός στρατηγικής, υλοποίηση ενεργειών και επίτευξη στόχων.

• Απόκτηση εφαρμόσιμων εργαλείων για προσωπική εξέλιξη και ανάπτυξη.

• Ενίσχυση συναισθηματικής νοημοσύνης (Emotional Intelligence)/ κατανόηση, έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων.

• Επίτευξη καταξιωτικής διερεύνησης (Appreciative Inquiry)/ διερεύνηση και εντοπισμός ικανοτήτων, δυνατοτήτων, ευκαιριών, θετικών στοιχείων του εαυτού.

• Επίτευξη ενσυνειδητότητας (Mindfulness)/ προσήλωση και συγκέντρωση στις σκέψεις, τις ενέργειες και τα κίνητρα.

• Επικοινωνία, αποτελεσματική και αποδοτική με τον εαυτό μας και τους άλλους.

Οι άνθρωποι αλλάζουν, εξελίσσονται, διακρίνονται και υπερέχουν σε τομείς και πεδία της ζωής τους που είναι σημαντικά και έχουν ενδιαφέρον για εκείνους.

Πάντα με τα εφόδια και τις γνώσεις που παρέχουν οι επιστήμες και η πρακτική μεθοδολογία του NLP.