Τα προσόντα του Coach

Ο coach είναι συνεργάτης, σύμμαχος στη διαδικασία επίτευξης στόχων του συμβουλευόμενου (coachee) του.

Ο coach οφείλει να:

 • διαθέτει ενσυναίσθηση, κατανόηση, «ανοιχτό» μυαλό, δυναμισμό και θετικότητα,
 • ακούει προσεκτικά και να επικοινωνεί αποτελεσματικά με τον coachee του,
 • είναι υποστηρικτικός, βοηθητικός, ευρηματικός, ευέλικτος,
 • διασφαλίζει ένα περιβάλλον σεβασμού, ασφάλειας, εμπιστοσύνης,
 • παρακινεί, εμψυχώνει, ενδυναμώνει.
 • σέβεται τη μοναδικότητα και διαφορετικότητα του ανθρώπου, τις αξίες, πεποιθήσεις, αντιλήψεις, κίνητρα, ανάγκες και επιθυμίες του.

Ο coach οφείλει να μην:

 • ασκεί κριτική,
 • στιγματίζει,
 • επικρίνει,
 • υποβαθμίζει,
 • καθοδηγεί,
 • δίνει συμβουλές ως αυθεντία,
 • ορίζει ποιο είναι το «σωστό» και το «λάθος», τα «πρέπει», τα «μην».

Ο coach διασφαλίζει στον coachee του ότι θα γλυτώσει χρόνο, ενέργεια, ψυχική φθορά στην διαχείριση των θεμάτων του.

Τόσο κατά την διαδικασία όσο και μετά το πέρας αυτής, ο coachee θα καταφέρει να αυξήσει τα ψυχικά του αποθέματα για να κινηθεί μόνος, έχοντας τον πλήρη έλεγχο του εαυτού του και της ζωής του.