Θέματα για συνεδρία Coaching

 • Αυτογνωσία και αυτοαντίληψη.
 • Αυτοβελτίωση.
 • Αυτοπεποίθηση.
 • Αυτοεκτίμηση.
 • Αυτοαποτελεσματικότητα.
 • Απόκτηση, ενίσχυση, αξιοποίηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων.
 • Λήψη αποφάσεων, επιλογές και διλήμματα.
 • Διαχείριση στρες και πιεστικών καταστάσεων (στρες καθημερινότητας, οικονομικές εκκρεμότητες, ανασφάλεια για το μέλλον, κ.ά.)
 • Διαχείριση συναισθηματικής κατάστασης, διάθεσης και σωματικά συμπτώματα.
 • Διαχείριση και αξιοποίηση χρόνου.
 • Διαχείριση και οργάνωση στα οικονομικά.
 • Διαπροσωπικές σχέσεις (συντροφικότητα, χωρισμός, έλλειψη επικοινωνίας, όρια, διεκδικητικότητα, χαμηλή αυτοεκτίμηση, κ.ά.)
 • Κοινωνικότητα.
 • Πνευματικότητα.
 • Διαζύγιο.
 • Συγκρούσεις.
 • Οικογένεια, γονείς και παιδιά.
 • Εργασία/ Καριέρα.
 • Επικοινωνία και αποτελεσματικές επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Απόσβεση μη-παραγωγικής συμπεριφοράς, αρνητικής συμπεριφοράς.
 • Μάθηση επιθυμητής συμπεριφοράς.
 • Αρνητικές σκέψεις.
 • Δυσλειτουργικές και περιοριστικές πεποιθήσεις, ανασταλτικοί παράγοντες, κ.α.

Κάθε εμπόδιο ή ανασταλτικός παράγοντας δυσκολεύει την ευημερία των ανθρώπων σε τομείς που τους ενδιαφέρουν και είναι σημαντικού για εκείνους.

Κάθε ζήτημα, προβληματισμός, αμφιβολία ή ανησυχία παρεμποδίζει την επίτευξη στόχων προσωπικής ζωής, εργασίας, εξέλιξης και ανάπτυξης του ατόμου αποτελεί πεδίο για coaching.