Τι σημαίνει NLP

Είναι ακρωνύμιο που παράγεται από τα αρχικά των λέξεων: “ Neuro/Nervous System”, “Linguistic”, “Programming”.

Το νευρικό μας σύστημα (Neuro/Nervous system) διαχειρίζεται τις πληροφορίες από το περιβάλλον μας για να κατανοήσουμε και να αλληλεπιδράσουμε με τον κόσμο που μας περιτριγυρίζει.

Ωστόσο, δεν αρκεί να αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, να προσέχουμε και απομνημονεύουμε πληροφορίες ή να μαθαίνουμε μια καινούρια συμπεριφορά. Είναι σημαντικό να συνδέουμε τις γνώσεις μας μεταξύ τους, να τις αξιολογούμε και να τις χρησιμοποιούμε για να λύσουμε προβλήματα και να πάρουμε αποφάσεις. Αυτές οι διεργασίες αποτελούν παραδείγματα σκέψης.

Η σκέψη που είναι μια νοητική (γνωστική) δεξιότητα μαζί με τις άλλες νοητικές μας λειτουργίες (αντίληψη, η προσοχή, η μνήμη, η μάθηση, γλώσσα, κ.ά.) βοηθούν να προσαρμοζόμαστε και να πετυχαίνουμε τους στόχους της καθημερινότητας μας.

Αν και μερικές φορές τις μελετάμε ως ξεχωριστές οντότητες, οι γνωστικές λειτουργίες είναι αλληλένδετες και πολλές φορές αλληλο-επικαλύπτονται.

Η σύνδεση της σκέψης με τη γλώσσα (Linguistic) είναι δεδομένη.

Η γλώσσα είναι το πιο συχνό σύστημα επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Τη χρησιμοποιούμε για να μεταφέρουμε τις σκέψεις μας σε ένα άλλο άτομο και για να πληροφορηθούμε για τις δικές του.

Η γλώσσα που χρησιμοποιούμε επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο θα σκεφτούμε και αντίστροφα, ο τρόπος με τον οποίο θα σκεφτούμε θα επιδράσει στην κατανόηση και στην παραγωγή της γλώσσας.

Tο NLP εστιάζει κυρίως στο σημασιολογικό επίπεδο της γλώσσας. Παρατηρούμε την αντιστοίχιση μίας λέξης, πρότασης, φράσης με την έννοια, την πληροφορία που εκφράζει διότι φανερώνει την προσωπική ερμηνεία και το νόημα που της αποδίδει ο ομιλών.

Για να αποκτήσουμε, να κατανοήσουμε και να παράγουμε γλώσσα είναι απαραίτητο να λειτουργούν όλα τα γνωστικά συστήματα (αντίληψη, προσοχή, μνήμη, μάθηση, σκέψη, κ.ά.).

Programming

Ο υποκειμενικός τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε και αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο γύρω μας επηρεάζει το πώς νιώθουμε και πως συμπεριφερόμαστε.

Διαμορφώνει και καθοδηγεί τα κίνητρα μας.

Διαμορφώνει την στάση μας.

Αυτό είναι που διαφοροποιεί και κάνει το κάθε άνθρωπο μοναδικό και ξεχωριστό.
π.χ. δύο άνθρωποι ενδεχομένως σκέφτονται, αισθάνονται και αντιδρούν εντελώς διαφορετικά στο ίδιο ερέθισμα, στο ίδιο γεγονός, στην ίδια κατάσταση, κ.ά..

«Βλέπουμε τα πράγματα όπως είμαστε, όχι όπως είναι».

⇒ Συνήθως σκεφτόμαστε υπερβολικά, αρνητικά, μη ρεαλιστικά.

⇒ Εξετάζουμε γεγονότα και καταστάσεις με τη δική μας υποκειμενική ματιά.

⇒ Λαμβάνουμε αποφάσεις και κάνουμε επιλογές υποκινούμενοι από τη δική μας προσωπική ιστορία, τις εμπειρίες και τα βιώματα μας.

⇒ Ο τρόπος που σκεφτόμαστε και ενεργούμε είναι σχετικά σταθερός και αμετάβλητος στο χρόνο.

⇒ Δεν αμφισβητούμε εύκολα την κρίση μας, δεν εξετάζουμε αντικειμενικά και σφαιρικά, ενδεχομένως διεκδικούμε και το αλάθητο.

⇒ Επαναλαμβάνουμε αυτόματα, τις ίδιες σκέψεις, συναισθήματα και συμπεριφορές για ανάλογα ή παρόμοια γεγονότα και καταστάσεις στη ζωή μας. Δίχως να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να επανεξετάζουμε τις νέες πληροφορίες.

Γενικά φιλτράρουμε τα γεγονότα σαν να βλέπουμε την πραγματικότητα μέσα από τα δικά μας «παραμορφωτικά» γυαλιά.

Πρόκειται για ένα απλοικό, ευρετικό (heuristic) τρόπο σκέψης που βασίζεται στην εμπειρία μας, τις πληροφορίες που έχουμε για παρόμοιες καταστάσεις. Μια στρατηγική σκέψης που μας οδηγεί σε αστραπιαίες και αυθόρμητες ενέργειες.

Η μεθοδολογία του NLP επικεντρώνεται σε εκείνο το σύστημα σκέψης που επεξεργάζεται το περιεχόμενο του νου πιο περίπλοκα, καταναλώνοντας περισσότερο χρόνο. Το οποίο είναι ζητούμενο.

Δεν είναι τα γεγονότα που μας οδηγούν στη συμπεριφορά μας -εξάλλου δεν μπορούμε να αποκτήσουμε απόλυτο έλεγχο πάνω στα γεγονότα- αλλά ο τρόπος που σκεφτόμαστε για αυτά τα γεγονότα.

Αξιοποιούμε στρατηγικές σκέψης πιο σύνθετες, για να φτάσουμε σ΄ ένα ασφαλέστερο συμπέρασμα.

Δίνουμε προσοχή για να κατανοήσουμε τι πάει λάθος στη σκέψη μας και στον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο. Δίνουμε προσοχή κάθε φορά που ερμηνεύουμε ένα γεγονός, τον εαυτό μας ή τη συμπεριφορά κάποιου άλλου.

«Προγραμματιζόμαστε» ή εδραιώνουμε έναν πιο διερευνητικό και παρατηρητικό τρόπο σκέψης, μια θετική στάση απέναντι στον εαυτό μας, τους άλλους και τα γεγονότα που θα προηγείται της συμπεριφοράς μας και θα καθοδηγεί τις επιλογές και τις αποφάσεις μας για δράση.

Εν κατακλείδι, παραφράζοντας ένα απόφθεγμα του Χόρχε Μπουκάι:

«Η προσωπική μου ιστορία μπορεί να καθορίζει την επιλογή μου (τον τρόπο που σκέφτομαι), ωστόσο δεν μου αφαιρεί τη δυνατότητα να επιλέγω (τον τρόπο που επιθυμώ να σκέφτομαι).