Πολιτική Ακύρωσης-Υπαναχώρησης Ραντεβού

Το δικαίωμα του πελάτη στην υπαναχώρηση υφίσταται έως και μια (1) ημέρα πριν από το ραντεβού. Εφόσον ισχύσει αυτή η προϋπόθεση επιστρέφεται όλο το ποσό στον πελάτη με τον ίδιο τρόπο που εξοφλήθηκε αρχικά εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών.

Εφόσον ξεκινήσει η προπληρωμένη συνεδρία, στη διάρκειά της, ο πελάτης για οποιοδήποτε λόγο έχει το δικαίωμα να ζητήσει να σταματήσει η συνεδρία. Ο πελάτης θα χρεωθεί ποσό αμοιβής ανάλογο προς την υπηρεσία που παρασχέθηκε μέχρι τη δήλωση για την παύση της συνεδρίας. Το υπόλοιπο ποσό επιστρέφεται με τον ίδιο τρόπο που εξοφλήθηκε αρχικά εντός 3 ημερών.

Εφόσον ολοκληρωθεί η προπληρωμένη συνεδρία, μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, και με την ολοκλήρωση της αγοράς, όπου αποδέχεται ο πελάτης τους όρους της Πολιτικής Ακύρωσης-Υπαναχώρησης, χάνει το δικαίωμα ακύρωσης και επιστροφής των χρημάτων.