Διαδικασία συνεδρίας Coaching

1. Διερεύνηση του προβλήματος.
2. Καθορισμός στόχων.
3. Σχέδιο δράσης.
4. Λήψη αποφάσεων.
5. Πρακτική εφαρμογή.
6. Τερματισμός της προσωπικής συμβουλευτικής σχέσης.

Ο coach καθ’ όλη τη διαδικασία παραμένει σταθερά εκεί για να ενθαρρύνει, να υποστηρίζει την εμπειρία και να βλέπει τις αλλαγές που ο coachee του καταφέρνει.

Διασφαλίζει πως τόσο κατά την διαδικασία όσο και μετά την ολοκλήρωση της, ο συμβουλευόμενος θα έχει μάθει να:

√ ορίζει τι είναι στόχος και ποιος είναι ο δικός του προσωπικός στόχος,
√ διεκδικεί τους τρόπους για να τα καταφέρει, τη γνώση του «πώς»,
√ αναγνωρίζει την κρίσιμη παράμετρο του χρόνου υλοποίησης, το «πότε»,
√ εντοπίζει το «πού», σε ποιον τομέα δυσκολεύεται και μπλοκάρει,
√ συνειδητοποιεί γιατί θέλει να τα καταφέρει, δηλαδή τα κίνητρα του.
Με άλλα λόγια, ο συμβουλευόμενος να είναι σε θέση να καθοδηγεί τη μάθηση που αποκτά από την εμπειρία των συνεδριών ώστε να είναι αποτελεσματική και μακροπρόθεσμη για τη συνέχεια. Να μπορεί να εφαρμόζεται και έξω από περιβάλλον των συνεδριών.

Ο coachee θα είναι σε θέση να διευθετεί και να κατευθύνει μόνος του τις δικές του εσωτερικές διαδικασίες για την επίτευξη και άλλων στόχων που θα θέσει στην συνέχεια. Θα κατέχει τον πλήρη έλεγχο του εαυτού και της ζωής του χωρίς εξαρτήσεις.